Fluoroscopy

KMC - 650

KMC - 650

Nó là một kỹ thuật số fluoroscopy phẫu thuật độc quyền với hiệu suất cao và tính khả thi kinh tế.
Spinel 3G

Spinel 3G

Nó là một c-cánh tay di động thế hệ tiếp theo tập trung vào sự tiện lợi và an toàn của người dùng.
Spinel 12HD

Spinel 12HD

Việc triển khai FPD cho phép phạm vi tiếp xúc rộng hơn và hình ảnh chất lượng cao mà không bị biến dạng