Titan 2000V

Hệ thống DR cho thú y có tính tiện lợi và kinh tế được nâng cấp thông qua công nghệ và bí quyết đặc biệt của GEMSS Medical.