Chụp X Quang

Xview 4

Xview 4

Phần mềm thông minh của GEMSS Medical để cải thiện hiệu quả luồng công việc
Titan Art Plus

Titan Art Plus

Giải pháp tối ưu hóa để Digitalize một phương pháp tương tự dễ dàng
Eva

Eva

Hệ thống X-quang được thiết kế để theo đuổi nhu cầu của người dùng thực tế
Apollon Series

Apollon Series

Nâng cấp để nâng cao hơn nữa chất lượng hình ảnh và tiện ích của người dùng
Titan 11

Titan 11

Thiết kế nhỏ gọn của TITAN11 DR System phù hợp nhất với không gian hạn chế