Xview 4

Phần mềm thông minh của GEMSS Medical để cải thiện hiệu quả luồng công việc

Danh sách công việc được thiết kế từ quan điểm của người dùng

Được thiết kế để tìm kiếm chính xác thông tin bệnh nhân, giao diện người dùng XView 4.1 danh sách công việc giảm thiểu các loại lỗi có thể xảy ra do lỗi của người dùng.

Danh sách công việc được thiết kế từ điểm nhìn của người dùng IMAGE
Đăng ký bệnh nhân thuận tiện

Quá trình đăng ký bệnh nhân và thông tin của họ dễ dàng được sắp xếp mà bạn có thể đăng ký bộ phận cơ thể dễ dàng và nhanh chóng.

Hình ảnh đăng ký bệnh nhân thuận tiện
Hỗ trợ chụp thuận tiện

Người dùng có thể dễ dàng nhìn thấy giá trị điều kiện, máy dò được lựa chọn, và AEC trong nháy mắt cũng như hình ảnh được chụp qua màn hình xem trước ngay lập tức. Điều này cho phép người dùng thực hiện hoạt động tiếp xúc thuận tiện hơn.

Hình ảnh hỗ trợ chụp thuận tiện
Mô-đun xử lý hình ảnh đáng chú ý

Có mô-đun xử lý hình ảnh đáng chú ý của GEMSS Medical được gắn trên hệ thống, người dùng có thể nhanh chóng có được hình ảnh chất lượng cao cần thiết để chẩn đoán chính xác và thậm chí thực hiện tái xử lý hình ảnh một cách thuận tiện.

Hình ảnh mô-đun xử lý hình ảnh đáng chú ý
Thông tin thông minh

Bằng cách cung cấp cho người dùng thông tin dựa trên đồ họa trực quan, bạn có thể nhận ra thông tin cùng một lúc.

Hình ảnh thông tin thông minh