BESTAS

Hệ thống dịch vụ sáng tạo _ BESTAS

BESTAS là một hệ thống quản lý thông tin có hệ thống, là một cam kết mới của GEMSS Medical để coi khách hàng là ưu tiên hàng đầu của nó. Chúng tôi giữ cam kết của chúng tôi để cung cấp giá trị tốt nhất cho khách hàng của chúng tôi bằng cách cung cấp các dịch vụ khác biệt thông qua BESTAS. Khi chúng tôi đánh giá cao nhận xét và phản hồi của khách hàng, chúng tôi sử dụng hệ thống dịch vụ sáng tạo này để phản ánh chúng trong việc cải thiện hệ thống của chúng tôi.

COMEDAS Hệ thống dịch vụ tích hợp = Quản lý tích hợp thông tin khách hàng + Quản lý thông tin dịch vụ theo thời gian thực + Thiết lập hệ thống dịch vụ thống kê