Titan Art Plus

Giải pháp tối ưu hóa để Digitalize một phương pháp tương tự dễ dàng

Chuyển đổi dễ dàng và nhanh chóng thành X-quang kỹ thuật số

Nó là một giải pháp tối ưu để chuyển đổi X-quang thông thường hiện có thành một X-quang kỹ thuật số. Thông qua hệ thống này, người dùng có thể nhận được kết quả chẩn đoán nhanh cũng như hình ảnh chất lượng cao.

X-quang thông thường + TITAN RT PLUS
Chế độ bảng
X-quang di động + TITAN RT PLUS
Chế độ ngực
Thiết kế nhỏ gọn và rắn

Thiết kế mỏng và nhẹ của nó giống như một cuộn phim cho phép tính di động và có thể thiết lập phơi sáng khác nhau, vị trí trong một khu vực giới hạn. Ngoài ra, Wireless Detector dễ sử dụng cho phép người dùng nâng cao hiệu quả công việc ở mọi nơi, mọi lúc.

컴팩트 하고 견고한 디자인 이미지
Kỹ thuật xử lý hình ảnh nhanh

Thông qua XView 4.1 được phát triển bởi GEMSS Medical, bạn có thể nhận được dữ liệu hình ảnh có độ phân giải cao ngay lập tức và nó sẽ cung cấp môi trường y tế tốt hơn bằng cách tăng sự tiện lợi của người dùng và hiệu quả của các công trình y tế.

빠른 영상 처리 기술 이미지
Hình ảnh chẩn đoán rộng

Bạn có thể nhận được hình ảnh có kích thước rộng của các bộ phận cơ thể với máy dò tia X xách tay loại 14 ”* 17”.

넓은 진단 영상 이미지
Linh kiện thiết bị
Linh kiện thiết bị