Titan 11

Thiết kế nhỏ gọn của TITAN11 DR System phù hợp nhất với không gian hạn chế

Vị trí chụp được mở rộng

Nếu không có sự can thiệp của máy dò hoặc bàn khác, có thể chụp các vị trí khác nhau từ bàn này sang ngực khác với một máy dò đơn.

Vai Cả hai AP
Vai Cả hai AP
Mặt trời mọc
Mặt trời mọc
Decubitus
Decubitus
Femur AP
Femur AP