KMC - 650

Nó là một kỹ thuật số fluoroscopy phẫu thuật độc quyền với hiệu suất cao và tính khả thi kinh tế.

Chất lượng hình ảnh tuyệt vời

Với camera CCD có độ phân giải cao, hệ thống này cung cấp cho người dùng các môi trường chẩn đoán hình ảnh tối ưu bằng cách hỗ trợ hình ảnh chi tiết và rõ ràng.

Camera độ phân giải cao
Với camera CCD có độ phân giải cao, hệ thống này cung cấp cho người dùng các môi trường chẩn đoán hình ảnh tối ưu bằng cách hỗ trợ hình ảnh chi tiết và rõ ràng.
Cấu hình X-quang tối ưu
Với máy phát tần số cao được cài đặt, hình ảnh độ phân giải cao được cung cấp cho người dùng. Bên cạnh đó, ống anode quay của nó có độ bền lớn và tạo ra hình ảnh chi tiết bằng cách sử dụng các góc tiêu cự lớn và nhỏ tuyệt vời.
최상의 영상 품질 이미지
Hiệu quả của quy trình làm việc

Thiết kế (ergonomic) của nó tập trung vào sự tiện lợi của người dùng tối đa hóa hiệu quả của môi trường phẫu thuật.

Chuyển động linh hoạt
Bằng cách cải thiện chiều cao hệ thống và mở rộng chuyển động, hệ thống này cung cấp không gian trống lớn hơn và với phạm vi di chuyển rộng hơn của C-arm, sự tiện lợi của người dùng sẽ được cải thiện khi chụp một góc phức tạp.
회전 135 도로 움직이는 이미지
1000mm 와 799mm 의 자유 공간 이미지
Thuận tiện sử dụng

Các chức năng và giao diện người dùng làm trung tâm của nó phản ánh nhu cầu của người dùng một cách nghiêm túc cung cấp môi trường chẩn đoán tiện lợi cho người dùng

Hướng dẫn bằng laser
LCD 터치 패널 이미지
Nó hướng dẫn để xác định vị trí chính xác của vị trí phẫu thuật và ngăn ngừa sự tiếp xúc bị nhỡ và rút ngắn thời gian hoạt động
Đổi chân
Smart Foot Switch hình ảnh
DICOM 3.0
Giao diện người dùng làm trung tâm của nó cung cấp môi trường thuận tiện, đồng thời cải thiện sự tiện lợi của người dùng trong việc quản lý một cơ sở dữ liệu. Cũng có thể kết nối với mạng PACS.
DICOM 3.0 hình ảnh
Gia cố an toàn
Quản lý liều lượng
Các chức năng như bộ thu thập ảo, chế độ Pulse, Air kerma và hướng dẫn Laser sẽ giảm liều tiếp xúc với bức xạ không cần thiết cho cả người dùng và bệnh nhân