Chúng tôi theo đuổi

BEGO
Tập trung vào việc nâng cao giá trị khách hàng
GEMSS để nâng cao hình ảnh giá trị khách hàng
Trong 18 năm qua, chúng tôi đã liên tục phấn đấu trở thành một trong những công ty định hướng khách hàng nhất trong lĩnh vực hình ảnh y khoa. Điều này đạt được bằng cách xem xét nhu cầu của khách hàng khi phát triển sản phẩm và cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, chúng tôi đã tăng cường dịch vụ khách hàng của mình bằng cách sử dụng COMEDAS, một Hệ thống dịch vụ tích hợp. Hệ thống COMEDAS sắp xếp hợp lý quá trình cung cấp hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng và hiệu quả cho khách hàng của chúng tôi.
BEGO
một công ty thực sự toàn cầu
GEMSS là một hình ảnh công ty thực sự toàn cầu
Chúng tôi là nhà phát triển, nhà sản xuất và phân phối thiết bị X-Ray kỹ thuật số hàng đầu, tất cả đều có thị phần lớn nhất tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, thay vì là nội dung với vị trí hiện tại của chúng tôi, chúng tôi mong muốn đạt được vị trí dẫn đầu trên thị trường toàn cầu. Chúng tôi đã thành lập thêm một nhà máy sản xuất tại Việt Nam cũng như mở rộng văn phòng chi nhánh tại Châu Á, Châu Mỹ và Châu Âu. Ngoài ra, chúng tôi đang hợp tác chiến lược với các công ty đa quốc gia để tăng cường hợp tác kỹ thuật.
BEGO
Làm tương lai với niềm đam mê
GEMSS làm tương lai với hình ảnh Passion
Mục tiêu của chúng tôi là trở thành công ty toàn cầu thành công, được tôn trọng và có trách nhiệm xã hội nhất để phát triển và phân phối các thiết bị y tế hiện đại trên toàn cầu. Chúng tôi cố gắng để giới thiệu sản phẩm sáng tạo cho khách hàng và dẫn dắt sự phát triển của ngành công nghiệp hình ảnh y tế. Chúng tôi rất đam mê thiết kế và phát triển các thiết bị y tế tốt nhất thế giới. Tầm nhìn này kết hợp chúng tôi với tư cách là một đội ngũ mỗi ngày và là dấu hiệu của văn hóa hướng khách hàng của chúng tôi.